2016-10-25


Nu kan vi gå säkert- hurra! Barn och pedagoger på Mossebo förskola, tillsammans med samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson, på gång- och cykelvägen som kom till på deras initiativ. Foto: Anna Nyberg.

Drygt ett år har passerat sedan barn och pedagoger på Mossebo förskola i Vansbro fick nog: Det var baske mig inte okej att de var tvungna att gå mitt i vägen i en trafikfarlig miljö! Deras gedigna arbete med att ”lappa” felparkerade bilar, föra statistik, och påtala problemet för kommunen, gav resultat. I dag promenerar de längs en trygg gång- och cykelväg, och projektet har lett fram till Grön Flagg.

− Det kändes viktigt att visa barnen att de kan göra skillnad, att kommunen lyssnar även på våra yngsta invånare, säger Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef vid Vansbro kommun, när vi ett år efter uppståndelsen träffas på Mossebo förskola tillsammans med barnskötaren Karin Bäck. Det var hon som, tillsammans med kollegan Angela Knutsson, ledde fjolårets kampanj.

För en kampanj var det, och uppståndelse blev det. Barnens upprop för en säkrare när- och trafikmiljö fick starkt eko i media, och uppmärksammades av så väl tv som tidningar. Men låt oss backa bandet något.

Det var i februari 2015 som Karin Bäck och Angela Knutsson kände att det var dags att göra något.
− Varje dag stod det parkerade bilar på båda sidorna av gatan här utanför förskolan, vilket innebar att vi tvingades promenera med barnen mitt i gatan så fort vi skulle gå till biblioteket eller på utflykt. Det kändes väldigt otryggt, berättar Karin Bäck.

Tillsammans med pedagogerna skrev barnen ett brev till dem som parkerade längs med gatan, för att uppmärksamma dem på problemet. Brevet gick de sedan ut och ”lappade” de parkerade bilarna med, för att ge förarna en tankeställare. De tog också kontakt med samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson, som kom på besök till förskolan för att diskutera bekymret. Därefter förde barnen och pedagogerna gemensamt statistik över antalet parkerade fordon längs med gatan under två veckors tid.
− Som mest stod det 19 bilar parkerade. Statistikprojektet var bra av flera skäl, då det också innebar att barnen fick träna matte, säger Karin Bäck.

− Efter det här fick jag besök av en hel delegation barn på kontoret. Det ledde till att jag skrev en tjänsteskrivelse om införande av parkeringsförbud längs med den aktuella gatan. Det fick gehör hos politikerna, och på kort tid fick vi upp skyltar om parkeringsförbudet, och målade en vit spärrlinje. Det var i princip det som krävdes. Nu fanns det en trygg gång- och cykelväg åt barnen, konstaterar Thomas Carlsson.


Yes! Kommunen lyssnade på oss! De barn som var drivande i kampanjen har dock lämnat Mossebo för grundskolan nu. Foto: Anna Nyberg.

Gott exempel inom Grön Flagg
För förskolan Mossebo innebar åtgärden mycket. Dels det uppenbara i form av en tryggare när- och trafikmiljö, men också stolthet, glädje och en känsla av att ha åstadkommit något.
− Barnen kände en oerhörd stolthet över det här. Det är viktigt för dem att få se att de har möjlighet att vara med och påverka och få gehör för sina åsikter, säger Karin Bäck.

Det var också en drivkraft för Thomas Carlsson när det gällde att så snabbt som möjligt driva igenom arbetet.
− Vi fick till en stor effekt för en liten peng, och det känns väldigt roligt att vi kunde genomföra det här enligt barnens önskemål. Visa dem att de är viktiga, säger han.

Nu, ett år senare, har projektet också inneburit uppmärksamhet inom organisationen Håll Sveriges Rents pedagogiska verktyg Grön Flagg. Grön Flagg är ett arbetssätt och en certifieringsmöjlighet för förskolor och skolor att visa att de jobbar aktivt för en hållbar värld. Verktyget har ett lösningsinriktat fokus där barnen blir delaktiga i ett positivt förändringsarbete inom olika teman.

För Mossebos del har det senaste året handlat om Livsstil, hälsa och närmiljö, och i det arbetet passade gång- och cykelvägsprojektet perfekt.
− Vi fick väldigt fin respons från Håll Sverige Rent kring det här arbetet. De vill använda vårt jobb som ett gott exempel framöver. Det känns naturligtvis jätteroligt. Själva certifieringen, vår tredje godkända Grön Flagg-rapport, firade vi med en liten ceremoni på kanelbullens dag, den 4 oktober, berättar Karin Bäck.


Grön Flagg-ceremoni den 4 oktober. Foto: Mossebo förskola.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 25 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail