2016-10-06


Foto: Anna Nyberg

För att säkerställa kvaliteten i barnomsorgsverksamheterna inom Vansbro kommun, och för att mata vår personal med viktig ny kunskap och inspiration, behöver vi vid ett fåtal tillfällen per år stänga våra förskolor för att personalen ska kunna genomföra gemensamma utvecklingsdagar. För 2017 handlar det om nedanstående dagar och verksamheter. Vi hoppas innerligt att ni alla har förståelse för detta, och att ni kan lösa barnomsorgen på ett annat sätt just de här få dagarna!

Nedanstående verksamheter har stängt följande datum:

Fredag 13/1: Förskolorna Lillgården, Älvan samt Varglyan
Måndag 16/1 Förskolan Triangeln
Tisdag 17/1: Förskolan Mossebo
Fredag 20/1: Förskolan Skogsgläntan
Fredag 3/2: Pedagogisk omsorg
Måndag 6/2: All barnomsorgsverksamhet stängd! Gemensam fortbildningsdag för all personal.
Torsdag 8/6: Förskolan Mossebo
Måndag:12/6: Pedagogisk omsorg samt förskolan Varglyan
Fredag 16/6: Förskolan Skogsgläntan
Måndag 19/6: Förskolan Triangeln, Lillgården samt Älvan

Tack för er förståelse!
Barnomsorgsverksamheten i Vansbro kommun, genom förskolecheferna Kerstin Rälg-Olsson, telefon: 0281-753 73 och Margareta Persson, telefon: 0281-750 57.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail