2016-10-13


Byggprojektledare Olle Wiking. Foto: Anna Nyberg.

Söderåsens äldreboende uppfyller inte längre dagens krav på ett modernt äldreboende och Vansbro kommun har i många år diskuterat en ombyggnation, alternativt att bygga ett nytt äldreboende. Nu har ett steg på vägen tagits genom att Olle Wiking projektanställts för att leda arbetet framåt.

Byggingenjören Olle Wiking har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen, och har arbetat med ett flertal förekommande uppdrag inom fastighetsförvaltning och byggnation. I Vansbro kommun kallas hans ettåriga uppdrag för byggprojektledare− och det är framför allt projekt Söderåsen som ligger i pipeline.
− Men förutom att utreda Söderåsens framtid, ingår det också i mitt uppdrag att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för hela Vansbro kommun. Det handlar om att ta ett helhetsgrepp, göra en långsiktig plan gällande kommande behov av lokaler för skolor, förskolor, äldreboenden, administration med mera, sett till den demografiska utvecklingen och inflytningen till kommunen, säger Wiking.


Söderåsens äldreboende. Foto: Anna Nyberg.

Men grundpelaren i hans uppdrag är Söderåsen− och huruvida äldreboendet ska byggas om och renoveras för att uppfylla dagens krav, eller om det är mer ekonomiskt och praktiskt försvarbart att faktiskt bygga ett nytt äldreboende i Vansbro kommun.
−Där kommer den långsiktiga lokalförsörjningsplanen in i bilden. Söderåsen inrymmer redan i dag en rad verksamheter utöver äldreboende; är det faktiskt så att Söderåsen passar bättre för andra ändamål än just äldreboende? Sen har vi också äldreboendet Bäckaskog, som i vissa delar är nästan lika gammalt som Söderåsen− vad behöver vi göra med det? Är kanske det smartaste att bygga ett nytt, sammanhållet äldreboende? Det vet vi inte i dagsläget, och den första hållpunkten är att ta reda på just det. Resultaten av den delen i utredningen ska presenteras för politiken i januari, säger Olle Wiking.


Bäckaskog. Foto: Anna Nyberg.

Han poängterar vidare vikten av att prata verksamhet, och inte bara hus.
−Det här handlar om människor; människors boende och människors arbetsplats. Vilken typ av äldreomsorg vill vi bedriva i Vansbro kommun? Det är egentligen huvudfrågan, säger Wiking, som för tillfället ägnar sig åt en nulägesinventering för att lära känna så väl verksamheter som fastigheter i kommunen.

Verksamheten huvudsaken

Enligt Olle Wiking har kommunen för avsikt att i nästa skede, våren 2017, efter att politikerna valt väg och bestämt riktning för byggarbetena, föra dialog med kommuninvånarna.
−Men först måste vi känna till förutsättningarna, vad har vi att förhålla oss till? Därefter vill vi lyssna in vilka synpunkter och idéer allmänheten har. Redan nu ska vi dock formera en projektorganisation. Vi ska ha en styrgrupp, arbetsgrupper bestående av bland annat personer som jobbar i verksamheterna, samt referensgrupper där brukare och hyresgäster ska ingå, för att gemensamt komma framåt i utredningen. Vi har ett spännande arbete framför oss, säger Olle Wiking.

Vansbro kommun har i dag 114 vård- och omsorgsplatser i särskilt boende: 42 på Söderåsen, 56 på Bäckaskog och 16 platser på Bergheden i Äppelbo.


Bergheden i Äppelbo. Foto: Anna Nyberg.

I dagsläget finns inga investeringsmedel avsatta för projektet, utöver de pengar som tilldelats utredningsarbetet.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 13 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail