2016-10-14

Nu börjar mätsäsongen för radon i inomhusluft. Miljö- och byggenheten har uppmärksammat att det även i år finns företag som ringer runt till villaägare/privatpersoner i kommunen och erbjuder radonmätning och vill därför i sammanhanget ge följande råd.

- Kontrollera att företaget har ett godkänt/ackrediterat laboratorium för mätning av radon i luft, listan hittar du hos Swedac.

- Jämför priserna mellan företagen. Fråga vad som ingår i mätpaketet. Mätsäsongen 2016 finns det företag som erbjuder långtidsmätning med två dosor för 450 kronor till villaägare/privatpersoner i Vansbro kommun, vilket är ett acceptabelt pris. Om du vill ha råd eller hjälp att beställa kan du kontakta kommunens miljö- och byggenheten genom att ringa växeln på telefon 0281-750 00, eller via e-post.

Varför och när ska man mäta radon?
Radon i bostäder är ett vanligt problem. Radon märks inte, men kan vara skadligt. Radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige, det är cirka 15 procent av alla lungcancerfall.

Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. En radonmätning bör pågå minst två månader mellan den 1 oktober och den 30 april. Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3.

Om du vet eller misstänker att ditt hus är byggt av blåbetong, eller om du bor i ett område där radonhalten i marken är hög, bör du mäta radongashalten. Rekommendationen i övriga fall är att mäta ungefär vart tionde år.

Om radongashalten i huset visar sig vara hög bör man anlita en radonkonsult som kan ge råd om vilka saneringsåtgärder som är lämpligast.

Vid försäljning/köp av hus bör en radonmätning vara gjord. Säljaren bör upplysa om radonproblem som hen känner till, men det är köparen som har undersökningsplikt. Radon betraktas inte som ett dolt fel.

Om det inte finns tid att göra en mätning innan försäljning, kan man begära att köpekontraktet innehåller en paragraf som ger köparen rätt att göra en långtidsmätning i efterhand. Där bör det också framgå hur kostnaden för en eventuell sanering ska fördelas mellan köpare och säljare. Det finns korttidsmätningar som på tio dagar kan ge en indikation på radongashalten.

Du kan läsa mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Miljö- och byggenheten vid Vansbro kommun

Senast uppdaterad: 14 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail