2016-10-24

 
Illustration: Danderyds kommun.

I Vansbro kommun får du inte låta bilen gå på tomgång i mer än en minut. De enda undantagen från regeln är om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning, till exempel en anordning på en sopbil. Vi vill påminna om att tomgångskörningsreglerna även gäller utanför skolor och förskolor.

Läs mer om vad som gäller kring tomgångskörning inom Vansbro kommun här.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail