2016-10-15


Dalarnas vackraste byggnad: Vansbros stationshus. Foto: Anna Nyberg.

”Gammal är äldst, och äldst är vackrast. Det visar omröstningen av Dalarnas vackraste hus där Vansbro stationshus plockade flest röster”.
Det skriver Falu-Kurirens kulturredaktör Cecilia Ekebjär, efter att vinnaren i Dalarnas Tidningars stora omröstning avslöjats på lördagsmorgonen.

Vansbro kommun kan alltså återigen stoltsera med titeln Dalarnas vackraste byggnad! Bland fem nominerade objekt, vann stationshuset i Vansbro titeln genom att få hela 41 procent av rösterna. Totalt fick stationshuset 1 519 av 3 650 röster− hela 336 fler än tvåan som blev tingshuset i Älvdalen.
− Det här är verkligen jätteroligt och något vi vill fira tillsammans med kommunmedborgarna, som alla ska vara stolta över vårt vackra stationshus. Vi börjar genast att planera för ett kommande firande, där vi även tänker berätta mer om kommande renoveringsarbete av stationshuset, säger kommunchef Oscar Fredriksson.

Utmärkelsen kommer i en tid då det är mycket på gång i området kring stationshuset. Helt nyligen har Vansbro kommun inlett ett arbete med att ta fram områdesbestämmelser för den riksintressemärkta Järnvägsgatan. Det innebär att kommunen, tillsammans med länsstyrelsen, kommer överens om vilka byggregler som ska gälla för Järnvägsgatan, så att kommunens byggenhet enkelt ska kunna svara på vilka ingrepp som får och inte får göras på husen längs med Järnvägsgatan. Man ska också kunna ändra användningsområde på husen, exempelvis från butik till kontor eller bostäder, utan att i varje enskilt fall behöva vända sig till länsstyrelsen.
− Det kommer att underlätta vår handläggning väsentligt, och vi kan bli tydligare mot fastighetsägarna. Det blir en vinst för alla inblandade, säger Per-Erik Nilsson och Emma Hogander på Vansbro kommuns byggenhet.


Per-Erik Nilsson, Lena Danielsson, och Emma Hogander från kommunens byggenhet, samt konsulten Michael Eriksson, utgör stommen i den projektgrupp som ska arbeta fram områdesbestämmelser för Järnvägsgatan.

"Järnvägsgatan på väg att leva upp"
Vad gäller själva stationshuset så pågår fortfarande en diskussion kring hur huset ska användas i framtiden, likaså fortsätter projekteringen kring aktivitetsparken som planeras på gräsytan intill. Samhällsbyggnadskontoret skissar just nu på ett förslag till utformning.
− Vi börjar närma oss ett slutligt ställningstagande efter dialog med såväl yngre som äldre Vansbrobor kring aktivitetsparkens utformning och stationshusets användning. Den gamla paradgatan Järnvägsgatan är på väg att börja leva upp igen, och att stationshuset utsetts till Dalarnas vackraste byggnad känns som ett oerhört bra avstamp för framtiden, säger Oscar Fredriksson.


Kommunchef Oscar Fredriksson framför kommunens stolthet: Dalarnas vackraste byggnad. Foto: Stefan Ubbesen.

Bland kommentarerna om stationshuset som publicerats på dt.se finns formuleringar som:

”Som ett pepparkakshus i juletid ligger Vansbros järnvägsstation vid inlandsbanan. Ett stationshus som blev byggt 1899 och som fortfarande pryder sin plats”.

”Helt klart vackraste byggnaden i Dalarna är Vansbros stationshus”.

”Finns det någon rättvisa här i världen så går Vansbro stolthet segrande ur tävlingen”.

Stationshuset är ritat av arkitekt Erik Lallerstedt och stod klart år 1899. Läs mer om huset historia, och om tävlingen, här.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 15 oktober 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail