2016-11-17

Ett 20-tal ungdomar och totalt cirka 50 personer kom till onsdagskvällens möte om trafiksituationen i Vansbro kommun. I fokus stod a-traktorförare, samt unga bilförare, och mötet blev både framåtsyftande och givande.

I det Medborgarlöfte som Vansbro kommun har tecknat med polisen är trafiksituationen inom kommunen ett av tre fokusområden. Att det är ett område som upplevs som otryggt och ska prioriteras har framkommit genom dialogmöten med kommunmedborgarna.

Buskörning och höga hastigheter upplevs som ett problem på många håll i kommunen, och onsdagskvällens möte fokuserade på unga förare. Syftet var att föra en dialog med ungdomarna, deras föräldrar och övriga medborgare, och försöka komma fram till lösningar som passar alla parter.
− Det blev ett bra och framåtsyftande möte och jag tror att många fick en tankeställare. Vi är framför allt glada över att så många ungdomar hade tagit sig tid att komma, säger Niclas Jolhammar, säkerhetssamordnare i Vansbro kommun.


Säkerhetssamordnare Niclas Jolhammar. Foto: Åsa Larsson. 

Kommunpolis Lena Ronnerstedt-Eriksson inledde med att presentera medborgarlöftet, samt berättade om polisens arbete med trafiksituationen överlag i kommunen. Hon berättade att det framöver kommer att bli fler trafikkontroller inom Vansbro kommun; ökad polisiär närvaro är nämligen en andra punkt i Medborgarlöftet.

Från kommunen deltog bland andra, förutom Jolhammar, även samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, liksom Peter Sjöbäck-Hellsing, fordonslärare, på Vansbro Gymnasium. Medarrangörer till mötet var Brottsförebyggande rådet, Trafikskolan, Vansbrohem och SHRA.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 17 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail