2016-11-28


Klippbild från Eniro kartor. Lantmäteriet/Metria.

Den tidigare otrygga trafikmiljön från Grönalidsbron förbi drivmedelsmackarna ska nu bli säkrare för fotgängare och cyklister. Breddade trottoarer och en enkelriktad gata ingår i de åtgärder Vansbro kommun vidtar.

Här kan du se en filmsnutt från arbetsområdet!

I dagsläget upplevs passagen från Grönalidsbron förbi drivmedelsmackarna och över E16 som otrygg bland många av alla de fotgängare och cyklister som dagligen passerar området. Körfälten är breda och dåligt definierade och bilar kan dyka upp från flera olika håll, dessutom saknas övergångsställe över E16 vid platsen. Nu tar Vansbro kommun sin del av ansvaret i frågan.
− Det vi gör är att vi smalnar av Lerbäcksvägen vid passagen över vägen till Grönalidsbron, så att fotgängare och cyklister befinner sig så kort tid som möjligt på vägen. Vi breddar även trottoaren längs Älvgatan och förlänger gång/cykelvägen från Grönalidsbron ut mot E16, berättar samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson.


Älvgatan sedd från Grönalidsbron. Foto: Anna Nyberg.

Vidare kommer Älvgatan; vägen som går mellan mackarna, att enkelriktas.
−Det kommer fortsatt att vara tillåtet att svänga av från E16 och köra in till mackarna, men i korsningen till Lerbäcksvägen, mitt emot Grönalidsbron, kommer det enbart att vara tillåtet att svänga vänster. Vi kommer att skylta om så att trafiken till campingen, Sals, lastbilsparkeringen och tankbilar till OK/Q8 hädanefter ska åka in direkt på Lerbäcksvägen från E16, mellan Flottaren och Statoil, fortsätter Carlsson.


Arbetet ska vara färdigt redan om ett par veckor. Foto: Anna Nyberg.

Med åtgärderna, som beräknas vara klara redan i mitten av december, hoppas Thomas Carlsson att trafiksituationen vid mackarna i centrum ska ha förbättrats avsevärt för alla parter; inte minst för dem som rör sig till fots eller på cykel.
− Det här är en viktig, trygghetshöjande åtgärd, säger han. Stråket är flitigt använt för gång- och cykeltrafik.


Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson. Foto: Anna Nyberg.

I förbättringsarbetet ingår för tillfället inte något övergångsställe över E16- men frågan är lyft hos trafikverket.
− Det är inte kommunen, utan trafikverket, som fattar beslut om övergångsställen. Vi har framfört önskemålet, säger Thomas Carlsson.

Åtgärderna beräknas kosta cirka 100 000 kronor.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 29 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail