2016-11-03

HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Nu genomför ungdomsmottagningen, som första verksamhet inom Vansbro kommun, en utbildningsinsats med mål att bli HBTQ-certifierade hos RSFL.
− Det här är jätteviktigt. Det handlar om människors lika värde och rätten att vara sig själv, säger kurator Sofia Jonasson.

Certifieringsutbildningen, som pågår under ett halvår, finansieras med medel från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och omfattar samtliga ungdomsmottagningar i länet.
− Det här är ett viktigt arbete i en liten kommun som Vansbro. Att vi gör den här satsningen är en värdefull signal och det handlar mycket om att synliggöra den här gruppen och jobba stärkande och inkluderande, säger Sofia Jonasson.


Sofia Jonasson jobbar som kurator på ungdomsmottagningen i Vansbro kommun- som just nu jobbar med en HBTQ-certifiering. Foto: Anna Nyberg.

I utbildningen ingår bland annat att lära sig att jobba utifrån ett normkritiskt perspektiv.
− Att inte utgå ifrån det som anses som allmängiltig norm; exempelvis man/kvinna, kärnfamilj eller heterosexualitet, utan att tänka bredare. Det här gäller både som arbetsplats och i det specifika mötet med enskilda ungdomar, att verkligen vara noga med att inte göra skillnad på personer. I grund och botten handlar det här om mänskliga rättigheter och ett aktivt likabehandlingsarbete. HBTQ-personer är en utsatt grupp och att ha förståelse för deras situation är a och o, säger Sofia Jonasson.

Hon är stolt och glad över att jobba på en arbetsplats som går i bräschen för öppenhet och tolerans inom Vansbro kommun, och hon hoppas på att fler kommunala verksamheter och andra arbetsplatser hakar på.
− Att aktivt jobba för allas lika värde och mot fördomar borde vara prioriterat inom många olika verksamheter, säger Sofia Jonasson.

Ungdomsmottagningen i Vansbro kommun är öppen på måndagar och riktar sig till personer mellan 13 och 24 år. Här kan du läsa mer om verksamheten.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 3 november 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail