2016-12-08

 
Nu sänks hastighetsbegränsningen i centrala Nås och Äppelbo till 40 kilometer i timmen. Foto: Anna Nyberg.

Den 1 januari nästa år sänks hastighetsbegränsningen inom tätbebyggt område i Nås och Äppelbo från 50 till 40 kilometer i timmen.

Det var kommunstyrelsen som i förra veckan fattade beslut om att införa en ny lokal trafikföreskrift gällande hastighetsbegränsning i Nås och Äppelbo. Beslutet innebär att en ny bashastighet om 40 kilometer i timmen införs inom de tätbebyggda områdena på de båda orterna.

De nya lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2017 och beslutet fattades i enlighet med Trafikförordningen (SFS 1998:1276).
− Den här åtgärden är en anpassning till dagens krav på trafiksäkerhet och hållbarhet, liksom en anpassning till hastighetsbegränsningarna i kommunens övriga tätorter. Men det är också en anpassning till jämna hastighetsgränser, vilket i dag införs på många håll i landet på både statliga och kommunala vägar. På sikt kommer bashastigheten inom tätbebyggt område troligen att sänkas från 50 till 40 kilometer i timmen som standard i landet, säger kommunens samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson.

Det finns nämligen en tydlig miljöförbättrande aspekt av sänkt hastighet. I en trafikmiljö som innebär flera stopp, för att exempelvis släppa fram fotgängare, blir bränsleförbrukningen mindre ju lägre hastighet du håller. Vid körning på en mindre gata med många stopp är det därför mer optimalt med en lägre hastighet. Enligt trafikverket minskar koldioxidutsläppen med ungefär 10 procent om medelhastigheten på en lokalgata i centrum sänks, som i det här fallet, från 50 kilometer i timmen till 40.

Körning i tätort orsakar över lag en större bränsleförbrukning än vad landsvägskörning gör, och huvudorsaken till det är just att det ofta blir många stopp och accelerationer i tätbebyggda områden. En lägre medelhastighet, och framför allt ett jämnare körsätt, ger vid den här typen av körning en minskad bränsleförbrukning och ett lägre koldioxidutsläpp. Samtidigt minskar också utsläppen av luftföroreningar samt bullernivån. En sänkt medelhastighet inom tätbebyggt område ger alltså en lång rad positiva effekter.

Har du frågor med anledning av förändringen? Kontakta Thomas Carlsson eller Hassan Baghdarusefi.

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 8 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail