2016-12-21


Idéskissen som togs fram i höstas. Tomtplaceringen är inte slutgiltig.

Vansbro kommun har under hösten tagit fram en idéskiss över ett tänkt nytt bostadsområde på Skamsberget. Idéskissen innehåller 19 tomter om cirka 2 500 kvadratmeter vardera i ett älv- och naturnära område cirka en och en halv kilometer från centrala Vansbro, och den service som erbjuds där. Efter att kommunens byggenhet har undersökt platsen noggrannare konstateras det att området kan bli ett oerhört trivsamt bostadsområde. Nu vill man undersöka det faktiska intresset för tomterna.

− Omgivningarna är fantastiskt trevliga! Här kan erbjudas ett boende för många olika målgrupper. Vi kommer att behålla ganska mycket av den naturliga skogsmiljön för att förstärka den naturnära upplevelsen, och samtliga tomter kommer att ha närhet till Västerdalälven, säger byggnadsinspektören Emma Hogander.


På andra sidan Västerdalälven, i den i dagsläget tätbevuxna slänten på Skamsberget, planeras ett nytt bostadsområde. Området ligger cirka 10-15 minuters promenadväg från centrala Vansbro. Foto: Anna Nyberg.

Däremot visade sig området vara flackare än vad man trott, vilket innebär att ett färre antal tomter än beräknat kommer att få direkt vattenutsikt.
− Hur många tomter som får utsikt över vattnet vet vi inte exakt, det handlar om en rad faktorer. Vi tittar just nu på olika lösningar, och utreder hur många tomter som kan inrymmas. Däremot kommer självklart alla tomter att ligga i direkt närhet till vatten, ha närhet till badplats och vi hoppas också kunna erbjuda samtliga tomtägare möjlighet till båtplats direkt nedanför bostadsområdet, berättar Emma Hogander.

Dessutom finns det redan i dag rekreationsområden i princip direkt utanför knuten, och om allt går i lås kommer också en ny, sju kilometer lång vandringsled med utgångspunkt från Skamsberget och runt Skifsforsen, att anläggas. Kommunen har just sökt pengar till projektet. Bostadsområdet ligger därtill på gång- och cykelavstånd från centrum, skolor, förskolor och vårdcentral.


Området.

Redan nu har byggenheten registrerat tio spontana intresseanmälningar för en tomt på Skamsberget. För vidare politisk behandling av planerna behöver vi veta hur det reella intresset ser ut här och nu.

− Eftersom Vansbro kommun i dagsläget inte kan säga något om kostnader eller praktiska saker som vilken typ av hus som får lova att byggas i området- det får detaljplanearbetet utvisa- kan vi inte begära någon bindande intresseanmälan. Självklart måste du/ni ha alla förutsättningar klara för er för att kunna fatta ett så stort beslut, säger byggnadsinspektör Pekka Nilsson.

Om du/ni, efter att ha läst ovanstående, känner ett initialt intresse för att hoppa på tåget och ha en chans att köpa en tomt på Skamsberget, skicka då din skriftliga (icke-bindande) anmälan till emma.hogander@vansbro.se, helst före den 31 januari. Skicka med namn, adress och kontaktuppgifter, så kommer du att få löpande information om projektets gång.

Den fortsatta beslutsprocessen underlättas om vi vet att det finns ett faktiskt intresse på bostadsmarknaden för en tomt på Skamsberget. Självklart hoppas vi att du/ni ska vilja bygga en villa i Vansbro kommun!

För mer information, kontakta Emma Hogander, telefon 0281-752 06, eller Pekka Nilsson, telefon 0281-750 12 på byggenheten.
 

Senast uppdaterad: 31 januari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail