2016-12-16


Gatuingenjör Hassan Baghdarusefi pekar mot friskluftintaget. Utanför den här byggnaden på Skolgatan införs nu parkeringsförbud. Foto: Anna Nyberg.

Kommunstyrelsen har beslutat om en lokal trafikföreskrift som innebär parkeringsförbud längs en begränsad sträcka av Skolgatan, direkt intill Smedbergsskolan.
− Som det är nu parkeras bilar precis utanför ett friskluftintag och avgaserna går direkt in i skolan. Dessutom blockerar bilarna utrymningsvägar, liksom försvårar räddningstjänstens möjlighet att ta sig fram vid behov, säger gatuingenjör Hassan Baghdarusefi.

Det handlar om en knappt 50 meter lång sträcka längs med Skolgatan, precis intill Smedbergsskolans huvudbyggnad. Längs med ytterväggen parkerar dagligen en stor mängd fordon, främst kring lunchtid, vilket är besvärande för Smedbergsskolans elever och personal på mer än ett sätt.
− Det finns tre huvudsakliga skäl till att det är en olämplig parkering. För det första blockerar de parkerade fordonen utrymningsvägar, vilket kan få katastrofala följder om något händer och skolan måste utrymmas. Dessutom blir det svårt för räddningstjänsten att ta sig förbi med sina fordon om det skulle krävas. Den tredje aspekten är att det längs med den väggen finns friskluftintag, vilket innebär att avgaserna från bilarna som stoppar och startar går rakt in i mellanstadiets klassrum. Det är naturligtvis förkastligt, säger Hassan Baghdarusefi.


Det handlar om en sträcka om cirka 50 meter som beläggs med parkeringsförbud från och med den 1 januari. Foto: Anna Nyberg.

Parkeringsförbudet, som införs med stöd av trafikförordningen, börjar gälla den 1 januari nästa år.
− Dessvärre har Vansbro kommun i dag inga befogenheter att se till att parkeringsförbudet efterlevs. Vi har inga parkeringsvakter, och därmed ingen rätt att utfärda böter. Det vi kan göra är att begära att polisen då och då kontrollerar längs gatan. Men helst av allt vill vi genom dialog få förståelse för förbudet; det här är inget vi gör för att vara elaka. Det handlar om säkerhet, trygghet och en god arbetsmiljö för elever och lärare. Vi är medvetna om att det råder brist på parkeringsplatser runt skolan och i hela centrum, och det är en fråga vi måste titta vidare på. Tillsvidare hoppas vi att den här åtgärden ska få önskad effekt, säger Hassan Baghdarusefi.


Den aktuella sträckan är markerad med rött.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 16 december 2016
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail