2017-02-14


Foto: Anna Nyberg.

This message will follow in english down the page!
Efter besiktning av hängbron i Saltvik har det visat sig att bron är i stort behov av upprustning. Med anledning av det kommer den att stängas för all övergångstrafik från och med fredagen den 17 februari klockan 16.00 och tills vidare.

Kommunstyrelsen gav på tisdagseftermiddagen samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda en utredning kring kostnader för renovering av den befintliga bron, alternativt uppförande av en ny.
− Det är självklart inte roligt att meddela att vi måste stänga Saltviksbron, som vi vet används flitigt av såväl cyklister som gångtrafikanter, men vi måste prioritera säkerheten. Den utredning som nu inleds får utvisa framtiden för bron, säger samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson, som dock redan nu kan säga att bron inte kommer att hinna öppnas igen inför årets upplaga av Vansbrosimningen.


Samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson. Foto: Anna Nyberg.

Ytterligare information kommer att redovisas på vansbro.se löpande, så fort det finns något nytt att rapportera. Tillsvidare ber Vansbro kommun boende i Saltviksområdet, samt andra som brukar nyttja bron för motionsrundor eller för transport till och från jobb, skola eller andra aktiviteter, att ha överseende med det extra besvär avstängningen innebär.

Allmänna frågor om broavstängningen hänvisas till samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson.

Skolskjutsar kommer att gå som vanligt. Skolskjutsfunderingar gällande barn som normalt sett tar sig till skolan till fots eller med cykel över Saltviksbron hänvisas till respektive rektor.

Hängbron i Saltvik tillverkades på en mekanisk verkstad i Vansbro och uppfördes år 1913 vid gruvan i Grängesberg. År 1925 hade bron blivit för kort, då dagbrottet utvidgades, och den såldes då till Vansbro kommun för 8 700 kronor. Bron monterades ner, transporterades till Vansbro, och två år senare, 1927, var den färdigmonterad på platsen där den hänger än i dag.

English version:
The suspension bridge in Saltvik is being closed down as of this Friday
An inspection of the suspension bridge in Saltvik has shown that the bridge is in need of a refurbishment. Because of that, the bridge will be closed for all walking and bicycling as of Friday the 17th of February from 16 pm and until further notice.

The Municipal has given the planning office the mission to start an investigation to find out the costs of renovating versus building a new bridge.
“Of course it isn?t fun to announce that we have to close the bridge in Saltvik, which we know is diligently used by both cyclists and pedestrians, but we have to prioritize the security. The investigation that’s now starting will decide the future of the bridge,” says the manager of the planning office, Thomas Carlsson.

He can already now tell that the bridge will not be opened again before Vansbrosimningen in July.

Further information will be published at www.vansbro.se, as soon as there?s something new to report. Until then, the Vansbro Municipality asks all the inhabitants who use the bridge on a regular basis, to be patient, and to bear with the trouble this situation causes.

All questions about the suspension bridge in Saltvik are to go to thomas.carlsson@vansbro.se

All school buses will run as normal during this time. The headmaster of each school respectively can answer questions about the school buses.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 15 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail