2017-02-16

Med anledningen av att Saltviksbron i morgon, fredagen den 17 februari klockan 16.00, stängs av i väntan på renovering/nybygge, har kommunen av trafiksäkerhetsskäl beslutat följande: Under perioden som bron är avstängd kommer även högstadieelever boende i Saltvik, som normalt sett inte är berättigade till skolskjuts, att erbjudas möjlighet att åka med ordinarie bussar till och från skolan.

Eventuella frågor kring skolskjutsarna hänvisas till respektive rektor.

För Smedbergsskolan: Camilla Andersson, telefon 0281-751 04
För Parkskolan: Maria Alfredsson, telefon 0281-751 39

Andra trafikfrågor, liksom frågor om bron och avstängningen i allmänhet hänvisas till samhällsbyggnadschef Thomas Carlsson, telefon 0281-752 05.

Senast uppdaterad: 16 februari 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail