2017-07-05

Dala Vatten och Avfall AB har under onsdagen tagit nya prover med anledning av gårdagens fynd av e-colibakterier i dricksvattnet i Sågen, Vansbro kommun

www.vansbro.se/nyheter/ovrig-info/2017/07/drick-inte-dricksvattnet-i-sagen

DVAAB meddelar att de tror sig ha ett förhandsbesked från provanalysen i morgon, torsdag 2017-07-06. Därefter tas beslut om ytterligare åtgärder.

Läs mer på dalavattenavfall.se
 

Senast uppdaterad: 13 juli 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail