2017-08-15

Den här veckan väntas alla barn och unga mellan 0 och 18 år inom Vansbro kommun få hem sin Fritidscheck i brevlådan. Precis som förra året är den värd 500 kronor och kan lösas in hos valfri medverkande förening. I år deltar hittills 23 föreningar− och fler kan tillkomma.

− Oerhört glädjande att våra politiker förstår värdet i Föreningsmiljonen och Vansbromodellen, och att Vansbro kommun åter går i bräschen när det gäller integrationsarbete bland barn och unga, sa integrationschef Alireza Akhondi i februari, när det stod klart att kommunstyrelsen för andra året i rad satsar 1 miljon kronor extra på föreningslivet.

− Syftet är att ge alla barn och unga i kommunen, oavsett socioekonomisk bakgrund, samma chans till en meningsfull fritid. Eftersom vi har ett väldigt levande föreningsliv i kommunen är det också en utmärkt arena för integration. Kring gemensamma intressen kan man träffas på lika villkor, sa Akhondi vidare.

Fritidscheckarna beräknas 2017 kosta mellan 500 000 och 700 000 kronor, beroende på nyttjandegrad.
− Alla överskjutande medel satsas på en Föreningspott, där kommunens föreningar kan söka bidrag till nyskapande verksamhet som utökning av befintlig verksamhet, ny verksamhet eller inköp av nytt material. Allt för att föreningslivet ska breddas, så vi ökar chanserna att alla barn och unga i kommunen ska kunna hitta något de gillar, säger Akhondi.

Under den här veckan väntas alltså årets Fritidscheckar att landa i brevlådorna hos alla folkbokförda under 18 år i kommunen. Totalt rör det sig om knappt 1 500 checkar. Här hittar du en lista över de deltagande föreningarna. Listan uppdateras löpande.

Sista dag för inlösen av fritidschecken är den 31 oktober 2017.

Anna Nyberg, kommunikatör
 

Senast uppdaterad: 15 augusti 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail