2017-08-17

Konsulten som fått uppdraget att ta fram ett detaljplaneförslag för nya bostäder på Skamsberget har gjort sitt första platsbesök.
− Ett första samråd planeras till september/oktober, och om allt löper på så kan planen antas under första kvartalet 2018, säger samhällsbyggnadschefen Thomas Carlsson.

Som vi tidigare har berättat har Vansbro kommun beslutat att planlägga ett nytt bostadsområde med plats för 20-30 villatomter på Skamsberget, cirka 1,5 kilometer från centrala Vansbro. Området ligger i anslutning till befintlig bebyggelse, och i direkt närhet till Västerdalälven. Det handlar om att ge plats för en- till tvåfamiljshus med tillhörande gemensamma funktioner som båtplats, rekreationsytor med mera.

Uppdraget att jobba fram ett detaljplaneförslag gick tidigare i somras, efter upphandling, till Ramböll AB i Falun. Nu har konsulten varit på plats för första gången, och arbetet kan därmed börja.
− Det känns bra att projektet nu rullar igång. Vi har redan en lista med intresseanmälningar gällande tomtköp i det nya bostadsområdet, och vet därmed att det finns ett reellt intresse. Hur försäljningen av tomterna kommer att gå till, hur mycket de ska kosta och hur de ska fördelas är frågor vi får ta ställning till i nästa skede. Just nu är detaljplanearbetet i fokus, säger Thomas Carlsson.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla ditt intresse? Klicka då här.

Anna Nyberg, kommunikatör

Senast uppdaterad: 17 augusti 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail