2017-08-22


Den positiva befolkningsutvecklingen i Vansbro kommun har− åtminstone tillfälligt− pausats. När Statistiska Centralbyrån presenterar invånarantalet för det första halvåret 2017 har Vansbroborna blivit 59 färre.

Under 2016 ökade befolkningen i Vansbro med 169 personer, och vid utgången av december 2016 bodde 6 884 personer i kommunen. Det var den högsta befolkningssiffran sedan 2008.

Den positiva utvecklingen fortsatte in på det nya året, men när det var dags att summera första halvåret 2017 hade befolkningen istället sjunkit med 59 personer, till 6 825.

Att Vansbroborna blev färre under perioden beror dels på att det dog fler personer än vad som föddes; 41 döda mot 32 födda, men framför allt på att det flyttade fler personer från kommunen än till den. När det gäller flyttningar inom landet så var det 92 personer som flyttade hit från en annan kommun, medan 184 personer gjorde tvärtom och lämnade Vansbro. Under perioden invandrade 38 personer till kommunen, samtidigt som 3 utvandrade.
 

Senast uppdaterad: 22 augusti 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail