2017-09-11


Som vi tidigare har berättat så deltar Vansbro kommun i ett samarbetsprojekt med kommunerna Mora, Orsa och Älvdalen, för att tillsammans bygga nya externa webbplatser. Lanseringen av de nya webbplatserna är beräknad till andra kvartalet 2018− och nu drar arbetet igång på allvar.

Vansbro kommuns nuvarande webb, www.vansbro.se, är gammal och i stort behov av uppdatering. Utvecklingen av teknik och digital kommunikation går snabbt och kommunen behöver nu bygga en helt ny webbplats. Det är ett omfattande arbete, och resurserna begränsade. Då situationen visade sig vara liknande i grannkommunerna Orsa, Mora och Älvdalen, inleddes under våren/försommaren ett samarbete.
– Vi tror att användarna av de olika kommunernas webbplatser har liknande behov. Utifrån det, tillsammans med en rad påtagligt positiva samarbetseffekter, ansåg vi det vara effektivt för oss att bygga nya webbplatser i ett gemensamt projekt, säger Oscar Fredriksson, kommunchef i Vansbro kommun.

Kommunal servicewebb
Under våren 2017 har en projektgrupp arbetat fram en förstudie. En viktig slutsats är att de nya webbplatserna ska fokusera på kommunal service och på ett användarperspektiv.

"Fokus är att bygga webbplatser för kommunal service så att användarna får den information de behöver och kan lösa de uppgifter de står inför". (Citat ur förstudien).

De nya webbplatserna blir mobilanpassade (responsiva), ska erbjuda efterfrågade e-tjänster och vara utformade med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet.

Vad händer nu?
Under september-oktober genomförs en effektkartläggning, alltså en undersökning för att ta reda på vilka de huvudsakliga målgrupperna av webbplatsen är, vad de har för behov och hur de använder webben. Ett stort antal intervjuer med medborgare kommer att göras för att få ett bra underlag inför bygget. Under hösten inleds också en gemensam upphandling av den byrå som ska bygga webbplatserna. Sedan tar arbetet full fart.
– Ett grundligt förarbete är redan gjort, och nu börjar det spännande jobb som ska resultera i en ny, lättanvänd och relevant webbplats för Vansbro kommuns invånare, företagare, föreningar och organisationer. Det här är ett efterlängtat och välbehövligt utvecklingsarbete, säger Per Wikström, som nyligen rekryterats som webbutvecklare och vikarierande kommunikatör.


Per Wikström. Foto: Anna Nyberg.

Från Vansbro kommun blir det han som, tillsammans med kommunens ordinarie kommunikatör Anna Nyberg, fram till hennes föräldraledighet, har huvudansvaret för arbetet.

 

Senast uppdaterad: 11 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail