2017-09-06


På tisdagseftermiddagen togs det första spadtaget gemensamt av Jonas Westman från totalentreprenören Grytnäs Projekt AB, kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters, och Vansbro Teknik AB:s styrelseordförande, Uwe Weigel. Foto: Per Wikström.

För att säkra vattenförsörjningen i Vansbro investerar Vansbro Teknik nu 31 miljoner kronor i ett nytt vattenverk. Genom investeringen tryggas vattenförsörjningen under lång tid för cirka 4 000 abonnenter i Vansbro kommun. På tisdagen togs det första spadtaget för bygget.

I dag pumpas obehandlat grundvatten, så kallat råvatten, från den befintliga vattentäkten i Flögforsen till vattenverket i Vansbro där det renas och behandlas innan det distribueras i ledningsnätet. Råvattnet från Flögforsen innehåller höga halter av järn, mangan, COD och humus, vilket tillsammans ställer till problem i den tre kilometer långa råvattenledningen till vattenverket.

Utöver det så har det nuvarande vattenverkets utformning svårt att rena råvattnets speciella sammansättning, och för att komma till rätta med problemen byggs nu ett helt nytt vattenverk med effektivare behandlingsteknik speciellt anpassat för Flögforsens råvatten. Samtidigt förstärks också den naturliga grundvattenbildningen med hjälp av infiltration i anslutning till vattentäkten, samt att en ny ledning byggs från vattenverket ner till Vansbro.

Under tisdagen togs det första spadtaget till det som ska bli Vansbros framtida vattenverk vid Flögforsen. Deltog gjorde kommunstyrelsens ordförande, Stina Munters (C), Vansbro Tekniks ordförande, Uwe Weigel (C). Jonas Westman från totalentreprenören Grytnäs Projekt AB, samt representanter från Dala Vatten och Avfall AB.

Fakta:
? Vansbros nuvarande vattenverk byggdes på 1960-talet, och renoverades under 1990-talet.

? Det nuvarande vattenverket har en kapacitet på cirka 1 200 kubikmeter per dygn. Det nya vattenverket får samma kapacitet.

? Grytnäs Projekt AB blir totalentreprenör för bygget.

? Det nya vattenverket beräknas stå klart under våren 2018.

? Vansbro Teknik AB bekostar investeringen, Dala Vatten och Avfall AB tar sedan över ansvaret för drift och underhåll.

 

Senast uppdaterad: 6 september 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail