2017-10-05

Sedan kommunstyrelsen i våras gav kommunchefen i uppdrag att komma med förslag för att den satta budgeten ska hållas, har mycket hänt kring ekonomin i Vansbro kommun. Den senaste prognosen pekar mot ett underskott på 6 miljoner, mot tidigare 13 miljoner− men det räcker inte. Nu inleds ett arbete där totalt 15 miljoner kronor ska sparas de närmsta åren.

Under sommaren och hösten har kommunchefens ledningsgrupp arbetat hårt med att jämföra Vansbro kommuns kostnader för olika verksamheter, med kostnaderna i andra jämförbara kommuner− så kallade strukturella kostnader. Syftet har varit att hitta områden där Vansbro kommuns kostnader ligger för högt i jämförelse med andra, likvärdiga kommuner.
− Vi kan konstatera att Vansbro kommun, inom flera områden, har ett kostnadsläge som ligger högre, eller betydligt högre, än andra jämförbara kommuner. För att få en ekonomi i balans, och även få möjlighet att göra investeringar, så behöver vi anpassa och helt enkelt dra ner på våra kostnader, konstaterar kommunchef Oscar Fredriksson.

I tisdags beslutade kommunstyrelsen att de strukturella kostnaderna behöver sänkas med 15 miljoner kronor fram till 2020.
− Förvaltningen har fått i uppdrag att föreslå och genomföra besparingar om 15 miljoner kronor. Vi ska nu ta fram konkreta förslag, som sedan ska förhandlas med fack och medarbetare. Arbetet ska löpande återrapporteras till kommunstyrelsen, som även kommer att få förslag på åtgärder som kräver politiska beslut. Den första avstämningen blir den 31 oktober, säger Oscar Fredriksson.

Upp till respektive chef
Till största del handlar det här om förvaltningsbeslut som fattas av tjänstepersoner, och inte om politiska beslut. Kommunstyrelsen har satt ramen− nu är det upp till förvaltningen att göra anpassningarna.
− Det allra mesta av det här kommer att handla om förändringar i bemanning, arbetssätt och en striktare användning av de regelverk som finns. Det är frågor som förvaltningens chefer ansvarar för, säger Fredriksson.

Han varken kan eller vill i dagsläget gå in på några detaljer.
− Varje förslag ska förhandlas fackligt innan något blir klart. Jag har full förståelse för att det här är ett besked som skapar oro hos våra anställda, och vi vill själva se en snabb och öppen process. Men ska vi få en ekonomi i balans så kan vi inte blunda för våra strukturellt höga kostnader− vi måste helt enkelt anpassa verksamheten till kostymen.

Den senaste ekonomiska prognosen visar på ett underskott med 6 miljoner kronor, mot tidigare 13 miljoner, men ambitionen är fortsatt att kommunen till slut ska gå plusminusnoll när året är slut.
− Flera åtgärder som kommer att få effekt redan i år är igång, och det besparingsuppdrag vi nu fått från kommunstyrelsen gör att vi kommer att presentera fler åtgärdsförslag. Jag ska under dagen i dag, torsdag, informera kommunens chefer och fackliga företrädare om besparingsuppdraget och det fortsatta arbetet, avslutar Oscar Fredriksson.

Anna Nyberg, kommunikatör

 

Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail