2017-10-04

Sedan hösten 2013 har Vansbro kommun, efter upphandling, låtit entreprenören Peab ansvara för skötseln av gator, vägar och grönytor inom kommunen. Entreprenörens uppgift är att "upprätthålla funktionen” hos gator, broar, vägar och grönytor. Det innebfattar bland annat att röja snö på vägarna vintertid, klippa gräs sommartid, att laga småhål i gatorna och se till att papperskorgar är tömda och att det ser allmänt snyggt och rent ut på allmänna platser året om.

Hur tycker du att den här servicen har fungerat de senaste åren? Hjälp oss gärna att bli bättre genom att svara på sex korta enkätfrågor. Enkäten finner du via länken nedan. Svara senast den 31 oktober. Enkäten tar max två-tre minuter att besvara. Tack på förhand!

Ta mig till enkäten!

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail