2017-10-06

Nu är arbetet med den nya aktivitetsparken intill järnvägsstationen i Vansbro igång! Vid ett samrådsmöte tidigare i höstas fick allmänheten möjlighet att ge förslag på hur parken ska utformas. Man kom också fram till att låta eleverna på skolorna i kommunen vara med och bestämma och tycka till om aktivitetsparken. Grävningsarbetet för att bygga sandlåda, boulebana, gungställning och lektåg har påbörjats och arbetet kommer att fortsätta under våren.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail