2017-11-28

 

Nu när vinterkylan är på gång börjar många elda i sina kaminer och spisar för att få lite extra värme. Det många inte tänker på är att vedeldning gör att hälsofarlig rök kan spridas i bostadsområden. Hur stora utsläppen blir beror mycket på sättet man eldar. Därför sprider Vansbro kommun nu information om hur man kan elda på ett sätt som minskar utsläppen. 

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. De här föroreningarna kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet. 

För att minska utsläppen från vedeldning har Naturvårdsverket och Energimyndigheten tagit fram nya råd för vedeldning riktade till hushåll.

– Eldningsbeteendet påverkar hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. Därför vill vi nå ut med råd som minimerar utsläppen till de som eldar med ved i kommunen, säger Tomas Isaksson, miljöstrateg på Vansbro kommun.

Råden utgår från senaste rönen från förbränningsforskare, sotare och kamintillverkare och kommuniceras ut via en enkel broschyr som nu skickas ut till vedeldande hushåll i Vansbro kommun i samband med information om sotning.

– Några viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. En sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen säger Tomas Isaksson.

Läs mer om råden och se film på www.naturvardsverket.se/vedeldning

 

Senast uppdaterad: 28 november 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail