2017-11-10


För att ta reda på vilken information och vilka funktioner och tjänster medborgarna förväntar sig på Vansbro kommuns nya externa webbplats, har ett stort antal intervjuer gjorts. Resultatet har sammanfattats i en effektkarta som kommer att fungera som en kompass genom projektet, för att nå uppsatta mål.

Det är Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner som i ett samarbetsprojekt ska bygga nya externa webbplatser, en för varje kommun. För att undersöka vad medborgarna vill ha användes en metod som heter effektkartläggning. Den gjordes tillsammans med webbyrån HiQ.
– Vi inledde med en workshop där vi diskuterade syfte, målgrupper och vilka effekter vi vill uppnå med våra nya webbplatser. Därefter har webbyrån intervjuat medborgare i Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen om deras behov och förväntningar, berättar Per Wikström, webbutvecklare i Vansbro kommun.

Totalt intervjuades 48 medborgare i olika åldrar och med olika bakgrund och intresse. Till exempel företagare, småbarnsföräldrar, aktiva inom föreningslivet, anhöriga till brukare inom äldreomsorgen och personer med olika funktionsvariationer.


Del av effektkartan. Klicka på länken nedan för att se hela.

Samma behov oavsett kommun
Intervjuerna genomfördes under september och oktober. Medborgarna vill se modernare webbplatser där det är lätt att hitta rätt information och kontaktuppgifter. Ett annat önskemål är fler e-tjänster, så länge de är enkla att använda.
– Våra medborgare förväntar sig att själva kunna utföra sina ärenden hos kommunen när som helst på dygnet och utan väntetider, säger Per Wikström.

För medborgarna är det viktigt att webbplatserna fungerar bra i mobilen och att informationen finns på fler språk än svenska. För de som har någon form av funktionsvariation efterfrågas tydligare typsnitt och färgkontraster samt tekniska hjälpmedel, som till exempel att få texten uppläst eller förstorad. Det är också viktigt att texten är skriven på ett enkelt och begripligt språk.

– Att nya vansbro.se ska vara tillgänglig för så många som möjligt är en viktig del i utvecklingen av webbplatsen. Genom att designa för personer med störst svårigheter kommer webben att fungera bättre för alla, säger Per Wikström.
Gemensamt för alla intervjuade är också att de har en positiv bild av sin kommun. De trivs att bo här och uppskattar naturen, tryggheten och möjligheterna. De vill att samma känsla ska avspeglas på webbplatserna.

Verktyg för att prioritera rätt
Resultatet av effektkartläggningen ger en tydlig översikt av projektets syfte, mål och behov.
– Vi har fått en bra bild av vad våra medborgare tycker är viktigt, det tar vi med oss in i det fortsatta arbetet. Effektkartan är ett verktyg som kommer att hjälpa oss prioritera, avgränsa och behålla rätt fokus genom hela projektet, säger Per Wikström.
Effektkartan kommer också att utgöra ett viktigt underlag i upphandlingen av den webbyrå som ska bygga kommunwebbarna. Upphandlingen är nästa steg i projektet. 

Klicka här för att se hela effektkartan (png). 

Senast uppdaterad: 10 november 2017
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail