2017-12-14

Arbetet med fritidschecken 2017 är nu avslutat och vi vill tacka alla som deltagit för visat engagemang och intresse. Fritidschecken har varit ett fint sätt att stimulera barn och unga att delta i aktiviteter.

1460 fritidscheckar delades ut till boende i kommunen i åldrarna 0-18 år och 1004 fritidscheckar har nyttjats (69 %). 27 ideella föreningar, simhall och gym samt musikskolan har varit mottagare av fritidscheckarna.

Mia Johansson, integrationsenheten på Vansbro kommun tackar för allas medverkan och passar på att önska god jul och gott nytt år. 
 

Senast uppdaterad: 14 december 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail