2018-01-15

Den första januari 2018 höjdes inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) för maxtaxan, vilket påverkar avgiften för barnomsorg, pedagogisk omsorg och fritidshem enligt Skolverkets riktlinjer.  

Det nya inkomsttaket är 46 080 kr per månad och de nya högsta avgiftsnivåerna blir från 1 januari 2018 följande: 

Högsta avgift i förskola, pedagogisk omsorg 1-2 år:

Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 382 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 922 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift

 
Högsta avgift i förskola, pedagogisk omsorg 3-5 år:

HELTID 
Mer än 25 timmar per vecka. Reducering med 3/8 avgår för allmän förskola september till maj.

Barn 1: 3 procent av inkomsten, högst 1 382 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 922 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift

DELTID 
Vid placerng mindre än 25 timmar per vecka debiteras 70 procent av maxtaxan. Reducering med 3/8 avgår för allmän förskola september till maj.

Barn 1: 3 procent  av inkomsten, högst 968 kronor per månad
Barn 2: 2 procent av inkomsten, högst 645 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 323 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift.

Högsta avgift i fritidshem, 6-12 år:

Barn 1: 2 procent  av inkomsten, högst 922 kronor per månad
Barn 2: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 3: 1 procent av inkomsten, högst 461 kronor per månad
Barn 4: Ingen avgift.

Det yngsta barnet är alltid barn 1, nästa barn är alltid barn 2 och så vidare, oavsett om båda barnen går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Senast uppdaterad: 15 januari 2018
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail