2017-12-18

De skolbarn som under hösten fått busskort beviljat på grund av särskilda skäl, att Saltviksbron ej varit i bruk, kommer att kunna åka på sina kort till och med fredag 22 december. Skolbarnen kommer att kunna använda busskorten både till och från skolan på fredag sedan avaktiveras korten.

Frågor besvaras av skolskjutshandläggare Elisabeth Svensson, telefon: 0281-750 24 eller e-post: elisabeth.svensson@vansbro.se 

Senast uppdaterad: 18 december 2017
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail