2018-01-09
Vi söker dig som vill bli god man eller förvaltare för personer som på grund av hälsoskäl har nedsatt förmåga att sköta sina rättsliga, ekonomiska och/eller personliga angelägenheter. 
 
Vi erbjuder kostnadsfri utbildning i Mora den 7 februari 2018, klockan 09:00 - 16:00 på Mora folkhögskola.
 
Är du intresserad? För ytterligare information ring 0250-263 50 eller skicka e- post till overformyndaren@mora.se
Anmälan senast den 31 januari 2018. 
 
Senast uppdaterad: 9 januari 2018
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail