2018-02-06

I Vansbro kommun får du inte låta bilen gå på tomgång i mer än en minut. De enda undantagen från regeln är om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, exempelvis i trafikkö, eller om motorn hålls igång för att driva annan anordning, till exempel en anordning på en sopbil. Vi vill påminna om att tomgångskörningsreglerna även gäller utanför skolor och förskolor.

Läs mer om vad som gäller kring tomgångskörning inom Vansbro kommun här 

Senast uppdaterad: 6 februari 2018
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail