2018-05-14
Det mesta av snön har nu smält bort i fjällen och Västerdalälven har kulminerat. Det är fortsatt höga vattenflöden och på utsatta ställen kan enskilda fastigheter och mindre vägar påverkas. Något som skulle kunna förändra förutsättningarna är ett kraftigt regn men det är inget som finns med i prognosen från SMHI för de närmaste dagarna.
 

När vattennivåerna sjunker undan efter en översvämning kan risken för ras och skred öka. Marken är vattenmättad och grundvattennivån kan vara förhöjd efter snösmältningen. Erosion och ökat porttryck i jorden kan rubba jämvikten när vattenytan sjunker och den mothållande kraften i slänten minskar. Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten.

Läs mer via länken nedan

http://www.swedgeo.se/sv/kunskapscentrum/om-geoteknik-och-miljogeoteknik/geoteknik-och-markmiljo/ras-och-skred/varfor-intraffar-skred/.

Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail