2018-06-28

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI AB) ansvarar för att samla in och återvinna det material som lämnas vid återvinningsstationerna. Om det är stökigt eller överfullt vid en återvinningsstation ska du kontakta FTI på telefon 0200-88 03 11 eller göra en felanmälan

Mer information hittar du på Dala vatten och avfalls webbplats. 

Senast uppdaterad: 28 juni 2018
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail