2018-07-10

Miljökontoret har tagit badvattenprover vid de kommunala badplatserna Närsjön, Glatjärn, Gensen och Ticknäs. Analyssvaren visar på godkända resultat även i år.

Viktigt att komma ihåg vid de kommunala strandbaden är att det inte finns några badvakter. Håll därför koll på varandra och hjälp också till att hålla det rent och snyggt ute vid badplatserna. 

Information om badvatten i hela Sverige hittar du på Hav- och Vattenmyndighetens hemsida. https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html

Senast uppdaterad: 10 juli 2018
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail