2018-07-30

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande och vi är nu i samrådsskedet där berörda ges möjlighet att påverka utformningen av planen innan den bearbetas inför granskning.

Samråd pågår mellan 27 juli och 5 september 2018.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra ny-, om- och tillbyggnad för att utöka antalet platser i det särskilda boendet Bäckaskog. Vidare syftar planen till att möjliggöra uppförandet av en ny förskolebyggnad samt anläggandet av nya parkeringsplatser och två nya gång- och cykelvägar.

Läs mer HÄR!

 

Senast uppdaterad: 2 augusti 2018
Uppdaterad av: Elisabeth Svensson

Redaktörer - Webmail