2018-08-30

Hela räcket på Saltviksbron behöver bytas ut, och den kommer därför att stängas av tillfälligt. Bron stängs och jobbet drar igång måndagen den 10 september. Bron kommer som längst att vara avstängd till och med den 26 september.

När bron reparerades i vintras så lagades de största skadorna och det mest nödvändiga för att den skulle kunna öppnas så snart som möjligt. Redan då visste man om att det fanns fler skador på bron, som lagades tillfälligt, men som skulle behövas lagas permanent inom kort.

Sedan dess har bland annat den ansvarige tjänstepersonen slutat på Vansbro kommun, det har varit semester och arbetet har dröjt. Nu är det dags att byta ut det provisoriskt lagade staketet till ett nytt, säkert staket.

På grund av det måste bron tillfälligt stängas och ingen gång- eller cykeltrafik tillåts under perioden 10 september till 26 september. Under den tiden får alla skolbarn som bor i Saltvik lov att åka skolskjuts till skolan om de vill.

Det nya staketet kostar ungefär 300 000 kronor och det är Peab som gör jobbet.

Vid frågor, kontakta Rolf Eriksson, telefon 0281-752 23, e-post: rolf.eriksson@vansbro.se
 

Skolskjutsfrågor hänvisas till Annika Holtmoen, telefon 0281-753 38, e-post annika.holtmoen@vansbro.se

Senast uppdaterad: 30 augusti 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail