2018-09-18


Gallringsarbetet vid elljusspåret/skidstugan i Vansbro har precis avslutats. Nu återstår bara att återställa spåret efter skogsmaskinernas framfart. Foto: Anna Sanneviken.

Kanske har du sett en skogsmaskin i arbete någonstans i centrala Vansbro den senaste tiden? Just nu pågår nämligen ett arbete med att gallra ur igenväxta skogsområden runt omkring i tätorten. Helt nyligen blev gallringen runt skidstugan och elljusspåret klart. Där har 30 procent av träden tagits bort– för att området ska bli ljusare, trevligare och mer lättillgängligt.

För att ta hand om kommunens skog på bästa sätt har Vansbro kommun tillsammans med Skogsstyrelsen tagit fram en skogsbruksplan. I en skogsbruksplan går man igenom vad som behöver göras nu, inom fem år och inom tio år för att skogen ska må så bra som möjligt.

En sak som behöver göras regelbundet är att gallra och röja, och för tillfället går man över den så kallade tätortsnära skog som kommunen äger, alltså skog som ligger precis intill där människor bor inne i samhället. Under den senaste månaden har området kring elljusspåret i Vansbro gallrats.
– Innan vi satte igång så hade vi Skogsstyrelsen här och gick igenom kommunens skogsbruksplan med dem. Syftet här har varit att hålla beståndet vitalt och att höja rekreationsvärdet. Här finns det inget mål om reproduktion, området ska helt enkelt bli snyggare och trevligare, berättar Erik Rhodin, virkesköpare och skogsexpert på Weda Skog som gjort jobbet åt kommunen.


Erik Rhodin på Weda Skog ansvarar för gallringsarbetet runt om i Vansbro tätort. Foto: Anna Sanneviken.

Erik Rhodin berättar att elljusområdet i princip har rensats på gran, medan tall och björk har lämnats kvar. Alla döda träd är borta, liksom träd som varit svajiga och farliga och riskerat att falla ned på spåret.
– Vi har gallrat bort ungefär 30 procent av träden, säger Rhodin.

Trevligt och tryggt
Det som varit viktigast under arbetet har varit att området ska bli så öppet och trevligt som möjligt för alla som vill motionera och njuta av naturen.
– Jag tycker det har blivit jättebra. Området känns nu öppnare, trevligare och tryggare, säger Erik Rhodin.


Det är betydligt öppnare och ljusare kring elljusspåret nu. Foto: Anna Sanneviken.

Pär Skagerling, ordförande i Vansbro AIK Skidklubb, håller med.
– Det har blivit jättefint och ljust. Vår förhoppning är att snön nu ska leta sig ner på spåret bättre när det inte står lika mycket träd i vägen.

Nu ser Skagerling fram emot att spåret, som skadats av skogsmaskinerna, ska återställas.
– Det kommer att återställas, lovar Erik Rhodin.

För Vaik innebär gallringen också att det kommer att bli enklare att bygga det utegym som föreningen planerar.
– Nu har vi en öppen yta där vi kan bygga gymmet, men vi har ännu inte sökt tillstånd från markägaren Vansbro kommun, säger Skagerling.

Erik Rhodin och hans kollegor har nu lämnat elljusområdet och rört sig ner mot järnvägen.
– Nu jobbar vi med gallring vid bostadsområdet Söderåsen. Vi har tidigare varit runt Orkla och ska vidare till området vid Vansbro Gymnasium.

Följer skogsbruksplanen
För tillfället är det enbart i Vansbro tätort som det här arbetet görs.
– Det beror helt enkelt på skogsbruksplanen. I Äppelbo och Dala-Järna, där kommunen också äger tätortsnära skog, har vi gått igenom de aktuella områdena tidigare. Nu stod Vansbro på tur. Alla områden återkommer sedan enligt skogsbruksplanen med jämna mellanrum, säger Tobias Eriksson, skogsansvarig på Vansbro kommun.

Anna Sanneviken, kommunikatör

 

 

Senast uppdaterad: 18 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail