2018-09-05

Här kan du läsa om några av de viktigaste ärendena som diskuterades och beslutades av kommunstyrelsen den 4 september 2018. Hela protokollet från mötet finns på hemsidan så fort det är godkänt.

Ärende: Familjecentral

Vansbro kommun, Svenska kyrka kyrkan och Landstinget i Dalarna samarbetar sedan länge kring Familjecentrum i Vansbro, dit barn och föräldrar kan komma och umgås. Nu vill chefen för verksamheten göra det tydligare vad Familjecentrum faktiskt innebär och innehåller, som en del i planeringsarbetet för att starta en familjecentral i Vansbro. Tanken är att man lättare ska kunna se hur en familjecentral skulle kunna blir ett ännu bättre stöd för barn och föräldrar i Vansbro kommun.

Beslut: Kommunstyrelsens utskott omsorg ska nu jobba vidare med frågan tillsammans med kommunstyrelsens utskott utbildning och arbete.

Handläggare: Marit Andersson, skolchef, Elisabeth Hekkala, socialchef


Ärende: Bredbandsutbyggnaden i Vansbro kommun

För att bredbandsutbyggnaden i kommunen ska kunna fortsätta behövs det mer pengar. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på hur man ska hitta pengar till den fortsatta bredbandsutbyggnaden, utifrån den prioritering som styrgruppen för bredbandsutbyggnaden har bestämt.

Handläggare: Rolf Eriksson, bredbandskoordinator, Emil Holback, fiberprojektör
 

Ärende: Föreningsbidrag till gratis lovaktiviteter

Regeringen delar i år ut 250 miljoner kronor till Sveriges kommuner för att de ska fixa bra och roliga lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Pengarna ska användas till andra lov än sommarlovet- för det lovet finns det andra pengar. Kommunerna får olika mycket pengar beroende på hur många som bor i varje kommun, och Vansbro har fått totalt 120 320 kronor. Kommunerna får använda pengarna antingen till att ordna egna aktiviteter, eller för att exempelvis föreningar ska kunna göra det. Aktiviteterna ska vara gratis för barnen/ungdomarna och ska vara något som så många som möjligt kan vara med på.

Beslut: Kommunstyrelsen har bestämt att det som finns kvar av pengarna, 70 000 kronor, ska delas ut till kommunens föreningar så att de kan ordna roliga lovaktiviteter. Föreningarna får ansöka om pengar.

Handläggare: Mia Johansson, fritidsutvecklare
 

Senast uppdaterad: 5 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail