2018-09-28


Foto: Åsa Larsson.

Visste du att det just nu pågår ett projekt där 510 kilometer naturleder rustas upp och skyltas i Vansbro kommun? Totalt läggs nästan 1,8 miljoner kronor på projektet, som också ska leda till en karta och en webbplats.

I våras blev det klart att Jordbruksverket går in med 1,2 miljoner kronor i EU-pengar i projektet, som ska uppdatera och trycka en karta över 510 kilometer vandrings-, skoter- och cykelleder runt om i Vansbro kommun. Allt ska också sammanställas och vara sökbart på en ny webbplats.

Utöver EU-pengarna går kommunen in med 400 0000 kronor i projektet, och privata aktörer sponsrar med 178 000 kronor. Totalt finns det därför nästan 1,8 miljoner kronor i projektet, som ska vara klart den 31 december nästa år.

– Det praktiska arbetet med att röja, spånga, laga och bygga broar, märka upp och skylta lederna kommer att ledas av Kommunbygderådet och mestadels ideella krafter runt om i kommunen. Till exempel är föreningar och jaktlag engagerade, säger samordnaren Åsa Larsson.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta då kommunbygderådets representant på din ort!

Vansbro/samordnare: Åsa Larsson: 070-419 57 08

Nås: Curt Larsson, 070-685 78 90

Dala-Järna: Björn Lundin, 070-530 42 60

Äppelbo: Mats Larsson, 070-245 82 44

Finnmarken: Anna Ivars, 070-523 32 50

 

Senast uppdaterad: 28 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail