2018-09-25

Oscar Fredriksson tillträdde som kommunchef Vansbro kommun den första januari 2016 och har idag meddelat kommunstyrelsen att han önskar lämna sin tjänst. Enligt avtalet har kommunchefen en uppsägningstid om 6 månader och detta innebär att han avslutar sin tjänst den 22 mars 2019. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av uppsägningen vid ett möte under fredagen och kommunens ledningsgrupp informerades under gårdagen. Under dagen har även kommunstyrelsen och kommunfullmäktige informerats. 
 

- Jag har haft en spännande och utvecklande tid i Vansbro kommun och kommer givetvis att sakna såväl medarbetare som politiker. Vi har jobbat tillsammans för att utveckla kommunen och min förhoppning är att arbetet fortsätter och att vi har en ny chef på plats tills jag slutar, säger Oscar Fredriksson. 
 

- Från politiken beklagar vi att Oscar väljer att sluta då vi tycker att samarbetet med politiken fungerat bra och att han på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att utveckla kommunens verksamhet. Vi kommer omedelbart att inleda ett rekryteringsarbete för att säkerställa ett bra överlämnande, säger Stina Munters (C), kommunstyrelsens ordförande.

 
Kontaktpersoner
Oscar Fredriksson, kommunchef

Stina Munters, kommunstyrelsens ordförande

Senast uppdaterad: 25 september 2018
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail