2018-09-17

Saneringsarbetet av den stora mängd så kallade biobärare som i slutet av augusti av misstag släpptes ut i Västerdalälven, fortsätter. Varje dag jobbar cirka 30 personer med saneringen och under den här veckan hoppas man på att komma fram till Dala-Järna. Saneringsarbetet kommer att hålla på åtminstone september månad ut.

I fredags flyttade räddningstjänsten i Vansbro den läns som ligger som ett stopp för biobärarna vid Utsälje några kilometer nedströms. Nu ligger länsen i höjd med Högosta, mellan Dala-Järna och Snöån, och där kommer den att ligga i några veckor. Länsen syns mycket väl, men var ändå försiktig om du rör dig på älven med båt eller liknande. 

Här kan läsa mer om utsläppet.

Här kan du följa Dala Vatten och Avfalls uppdateringar om saneringsarbetet

Senast uppdaterad: 17 september 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail