2018-10-30

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 29 oktober 2018. Hela protokollet från mötet finns på hemsidan så fort det är godkänt.

 

Ärende: Val av fullmäktiges presidium för mandatperioden 2018 - 2022
Kommunfullmäktige har att välja ett presidium som ska leda kommunfullmäktiges arbete under de kommande fyra åren. Ett presidium består av en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att utse följande personer att sitta i fullmäktiges presidium:

Uwe Weigel (C), ordförande
André Ihlar (KD), 1:e vice ordförande
Gustav Tällberg (C), 2:e vice ordförande

Handläggare: Mikael Granath, kommunsekreterare

Ärende: Strategisk plan 2019 - 2022
Kommunfullmäktige har att besluta om budget för kommande år, det vill säga hur mycket pengar som kommunens har att använda för olika verksamheter. Kommunfullmäktige ska även besluta om mål för verksamheten, finansiella mål för kommunen och skattesats. Tillsammans benämns dessa delar som Strategisk plan.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att anta kommunstyrelsens förslag till strategisk plan.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

Ärende: Försäljning av Snöå bruk
Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att fastigheten där Snöå bruk finns ska säljas på den öppna marknaden. Under en tid har kommunstyrelsen arbetat med att hitta en köpare av fastigheten. Vid dagens sammanträde har fullmäktige att ta ställning till om kommunen ska sälja fastigheten till den summa som kommunstyrelsen rekommenderar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att sälja den fastighet där Snöå bruk finns för 1,8 miljoner kronor.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

 

 

Senast uppdaterad: 30 oktober 2018
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail