2018-11-26

För att skydda Vansbro tätort bygger vi en tre kilometer lång skyddsvall runt centrum. Nu är arbetet i gång– och det kan påverka dig som brukar röra dig till fots längs med vallområdet.

Grävarbetet har börjat längs med Norlinvallen, vid förskolan Mossebo. Där dikas nu myren och den befintliga vallen byggs på. Arbetet kommer att innebära ganska tät lastbilstrafik i området den närmsta tiden.

– Cirka 2 000 kubikmeter massa ska köras dit, det innebär ungefär 250 lastbilslass. Vi har lagt upp en transportplan där lastbilarna ska köra in till området via Järnvägsgatan/Fredsgatan, och därifrån via Fredsgatan/Norra Allégatan, så vi får ett bra trafikflöde, säger Per-Erik Nilsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef och ansvarig för vallprojektet.


Karta över körplanen.

Samtidigt passar man på att gallra ur skogen i området för att få ett öppnare landskap längs vallen.

En annan etapp av vallbygget; från Rindiområdet fram till Saltviksbron, beräknas påbörjas inom de närmsta veckorna.

Gång- och cykelväg stängs tillfälligt av
Att vallarbetet nu är i gång påverkar dig som brukar gå eller cykla på gång- och cykelvägen längs järnvägen och älven i Träkolsområdet.

– Gång- och cykelvägen behöver dessvärre stängas av på vardagarna under byggarbetet. Det blir helt enkelt för farligt att blanda cyklister och fotgängare med lastbilar och andra arbetsfordon. All gång- och cykeltrafik leds på vardagarna om till den asfalterade vägen på andra sidan i Träkolsområdet. Vi hoppas att alla ska respektera avspärrningarna, säger Per-Erik Nilsson.


Karta över avstängningen, samt alternativ gång- och cykelväg.

Gång- och cykelvägen kommer att vara avstängd på vardagar åtminstone till den 20 december. På helgerna är gång- och cykelvägen öppen för trafik som vanligt under hela byggperioden.

Provtagningar i marken
I vallprojektet ingår också provtagningar och eventuella saneringar av markföroreningar.

– Tidigare provtagningar har gett misstankar om att marken är förorenad på vissa ställen. Nu går vi vidare med ytterligare provtagningar och eventuella åtgärder, säger Nilsson.
 

Senast uppdaterad: 26 november 2018
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail