2018-11-22

Kommunstyrelsen beslutade den 21 november att entlediga Oscar Fredriksson från tjänsten som kommunchef. Fredrikssons sista arbetsdag är fredag den 30 november. Resterande tid regleras med semester och arbetsbefrielse till och med den 22 mars 2019, som är hans sista anställningsdag.

Catarina Willman, som tidigare utsetts till tillförordnad kommunchef, för att hantera de framåtsyftande och strategiska frågorna, kommer att tillträda den tillförordnade kommunchefsrollen fullt ut.

Rekrytering av ny kommunchef är sedan en tid påbörjad.

Anledningen till ovanstående lösning är otydlighet i organisationen med delade roller. 

Vid frågor, vänligen kontakta kommunalråd Stina Munters. 

Senast uppdaterad: 23 november 2018
Uppdaterad av: Per Wikström

Redaktörer - Webmail