2019-01-29

Här kan du läsa om några av de ärenden som diskuterades och beslutades av kommunfullmäktige den 28 januari 2019. Hela protokollet från mötet finns på hemsidan så fort det är godkänt.

Ärende: Försäljning av Herrgården
Vansbrosimningen har erbjudit sig att köpa Herrgården för kommunens bokförda värde på byggnaden, vilket 2017-12-31 var 431 000 kronor.

Vansbrosimningen hyr i dag Herrgården av kommunen.

En mäklare har värderat byggnaden med tillhörande mark till cirka 1 750 000 kronor.

Beslut: Kommunen säljer Herrgården till Vansbrosimningen för minst 431 000 kronor.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

 

Ärende: Framtiden för Västerdalarnas Utbildningsförbund, VDUF
Kommunfullmäktige har även förut diskuterat framtiden för VDUF. Sedan dess har kommunfullmäktige i Malung-Sälen bestämt att förbundet ska läggas ner. Kommunerna är nu överens om att förbundet ska läggas ner snabbt.

Beslut: Kommunen accepterar Malung-Sälens kommuns beslut om nedläggning och VDUF:s ledning ska påbörja nedläggningsarbetet, helst utan att påverka det dagliga jobbet inom VDUF.

Handläggare: Catarina Willman, ekonomichef

 

Ärende: Revidering av reglemente för ersättning till förtroendevalda i Vansbro kommun

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har föreslagit nya ersättningsnivåer för de politiker som utsetts till ordföranden i kommunstyrelsens utskott.

Beslut: Arvodesberedning får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag, där man tar hänsyn till hur mycket jobb och hur mycket tid varje utskottsordförande kommer att behöva lägga på sitt uppdrag.

Handläggare: Lina Forsell, personalhandläggare

 

Senast uppdaterad: 30 januari 2019
Uppdaterad av: Mikael Granath

Redaktörer - Webmail