2019-01-11

*Texten har uppdaterats med svar från DT*

I Dalarnas Tidningars artikel med rubriken ”Vansbro kommun vägrar lämna ut handlingar trots domstolsbeslut – kommunchefer JO-anmäls” den 9 januari finns flera direkta felaktigheter som jag, Lillemor Tännström, personalchef Vansbro kommun, anser bör rättas till.

Reportern Sven Thomsen har anmält mig och kommunchefen till Justitieombudsmannen, JO, då han anser att det är en demokratifråga att det är enkelt att få ut en handling.

Vi håller helt med Sven Thomsen om den saken. En lika viktig demokratifråga borde däremot vara att media förmedlar korrekta uppgifter till medborgarna. Det har inte skett i det här fallet.

Under våren 2018 gjordes en utredning kring arbetsmiljön och kränkande särbehandling på en av kommunens enheter. Utredningen innehåller berättelser och beskrivningar av enskilda medarbetares upplevelser och känslor i olika situationer som uppstått. När en medarbetare behöver stöd och hjälp av sin arbetsgivare ska hen kunna känna sig säker på att de uppgifter som lämnas inte kommer ut i media.

Av den anledningen har vi lämnat ut utredningen, men sekretessbelagt mycket av innehållet. I den första versionen som tidningen fick var stora delar överstrukna, precis som artikeln säger. Sven Thomsen överklagade då till kammarrätten, som uppmanade Vansbro kommun att göra en ny sekretessprövning.

Ny prövning

Den 10 december 2018 fick jag därför tillbaka utredningen, och en ny sekretessprövning påbörjades. Dock tar det tid att göra avvägningar av den här typen och bedömningen blev därför slutgiltigt klar först i måndags, den 8 januari.

För oss är det mycket viktigt att medborgarna får rätt information och inte lämnas att tro på den felaktiga bild som målas upp i DT den 10 januari 2019. Det är bra om JO tittar på ärendet, så att vi får veta om vi hanterat frågan rätt eller fel.

Felaktigheter i artikeln

1. Vansbro kommun har inte vägrat lämna ut någon handling. Handlingen har lämnats ut och har nu sekretessprövats två gånger. Rubriken är direkt felaktig.

2. Det finns ingen utredning kring någon avstängd kommunchef. Vår kommunchef har själv sagt upp sig. Det här är en utredning kring kränkande särbehandling och arbetsmiljöproblem på en kommunal enhet. Däremot var enhetschefen på den berörda arbetsplatsen avstängd under utredningstiden.

3. En månad har gått ja? om man räknar in alla röda dagar under jul och nyår.

4. Kammarrätten har INTE i domslut konstaterat att kommunen skulle lämna ut handlingen, utan säger i domen att det är rätt att sekretessbelägga delar, men ber kommunen göra en ny prövning.

5. Att vi inte skulle ha svarat på frågor: Det har inte varit flera påstötningar kring när handlingen kan lämnas ut. Sven Thomsen har sedan tidigare tillgång till min e-postadress och har när som helst kunnat ställa frågan direkt till mig. Jag kan inte svara på en fråga som jag inte har fått. Alla vi som arbetar inom offentlig verksamhet vet att vi ska lämna ut skyndsamt.

6. Om man söker någon utan framgång på Vansbro kommun går det bra att lämna ett meddelande i växeln så ringer vederbörande upp. Jag har inte fått något sådant meddelande.

7. Jag är inte tillförordnad kommunchef för Vansbro kommun, det är Catarina Willman.

Lillemor Tännström, personalchef Vansbro kommun

_____________________________________________________________

Svar från DT:

Lillemor Tännström konstaterar att alla som jobbar inom offentlig verksamhet vet att handlingar ska lämnas ut skyndsamt och det är ju bra. Problemet är bara att så inte skedde och därför har en anmälan till Justitieombudsmannen gjorts.

Anmälan har gjorts av privatpersonen Sven Thomsen, som också är reporter hos DT. Det är viktigt att komma ihåg att vilken privatperson som helst kan begära ut en allmän handling och även anmäla till JO.

Jag kan konstatera att Tännström nu använder Vansbro kommuns hemsida för att lägga fram påståenden att det finns felaktigheter i en artikel som handlar om en JO-anmälan mot en enskild tjänsteman – henne själv. Så används tydligen myndighetens webb – en webbsida som primärt finns till för kommunal information till medborgarna. Får också en vaktmästare eller anställd inom hemtjänsten samma möjlighet att föra fram åsikter på kommunens officiella hemsida, kan man fråga sig?

Samma text som ligger ute på Vansbro kommuns sajt publiceras också på DT och nedan bemöter jag det som beskrivits som rena felaktigheter i artikeln. Inte på någon punkt kan jag se att det är något i texten som behöver rättas till.

1. Det är DT:s tolkning att kommunen vägrar lämna ut handlingen när det gått en månad utan att vi fått ut den eller fått besked om när den kan lämnas ut.

2. Med ”kommunchef” menas en person som har ett chefsansvar inom kommunen. I det här fallet handlar det om en enhetschef. Denna enhetschef var avstängd vid två tillfällen under tiden två olika utredning gjordes under förra året. Vi hade kunnat vara tydligare och skrivit ”enhetschef” istället för ”kommunchef” för att inte förvirra.

3. Allmänna och offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Det betyder att myndigheten under normal arbetstid ska börja leta fram handlingarna genast – handlingen ska normalt lämnas ut samma dag eller senast dagen efter. I det här fallet skulle en andra sekretessprövning göras. Det beslutet tog kammarrätten 5 december och kom till kommunens kännedom kort senare. Det betyder att Vansbro kommun hade på sig inte mindre än 34 dagar att lämna ut handlingen innan JO-anmälan gjordes. Av dessa var 17 helgdagar, vilket innebär att det fortfarande fanns 17 arbetsdagar för att göra en ny prövning och lämna ut handlingen. Att Sven Thomsen gjort en JO-anmälan berättade DT 9 januari i en artikel på sajten och 10 januari i en artikel i papperstidningen. Senare under dagen 10 januari gavs beskedet att handlingen kunde hämtas ut. Det skedde efter att vi berättat att en JO-anmälan mot två av kommunens tjänstemän gjorts.

4. Kammarrättens beslut innebär naturligtvis att handlingen ska lämnas ut. Det är ju hela poängen med överklagan, och mycket riktigt är det formella beslutet att kommunen ska göra en ny prövning av de sekretessbelagda uppgifterna.

5. Sven Thomsen har haft kontakt med kommunsekreteraren i Vansbro kommun vid flera tillfällen. Vid den senaste kontakten 17 december när Thomsen skickade ett mejl till sekreteraren fick han beskedet att Tännström skulle meddela Thomsen när handlingen kunde lämnas ut. Förfrågan gällde den aktuella utredningen och även en andra utredning som rör enhetschefen och förvaltningschefen. Först 10 januari kom beskedet att utredningen fanns att hämta ut.

6. Under onsdagen 9 januari sökte DT:s reporter Lillemor Tännström utan framgång. Vi ringde fyra gånger och lämnade ett meddelande i hennes mobilsvar vid tio-tiden på förmiddagen. Vid det senaste samtalet kvart över tre gick signaler fram, vilket innebär att det är lätt att se numret och ringa tillbaka. Om meddelandet lämnades direkt i Tännströms mobilsvar eller via växeln torde vara ointressant.

7. Tännström har varit tillförordnad kommunchef vid flera tillfällen när ordinarie Oskar Fredriksson haft semester. Det var hon som skötte den första sekretesshanteringen av utredning i egenskap av t f kommunchef. Nu är Katarina Willman t f kommunchef, sedan någon månad tillbaka. Men fortfarande har Tännström hanterat det här ärendet.

Helena Nyman, chefredaktör och ansvarig utgivare DT
_____________________________________________________________

Slutreplik från Lillemor Tännström:

Utifrån Helena Nymans svar kan vi bara konstatera att vi ser inte på ärendet på samma sätt. Vansbro kommun vidhåller att det finns en rad viktiga faktafel i den ursprungliga artikel och även i Helena Nymans svar (se ovan). 

Vi vidhåller också att rubriken är direkt missvisande; vi har inte vägrat att lämna ut en handling. Däremot kan vi förstå att man upplever att det tog lång tid att lämna ut den, men det beror på att det är ett komplext ärende, där vi tvingats göra väl avvägda bedömningar kring varje mening i sekretessprövningen. Det tar tid. Om det tagit för lång tid är upp till JO att bedöma.

Vi inväntar nu JO:s utredning och bedömning och låter detta vara slutreplik i ärendet.

Lillemor Tännström, personalchef Vansbro kommun

 

Senast uppdaterad: 15 januari 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail