2019-02-05
Sedan 2015 har Vansbro kommun uppmärksammat framstående insatser inom idrotten. Tanken är att uppvakta idrottspersoner som varit viktiga ambassadörer för sin klubb, bygd och för Vansbro kommun under året som gått.

Utmärkelsen delas ut till alla som under 2018 blivit medaljörer i tävlingar på minst SM-nivå, oavsett åldersklass. Utmärkelsen gäller både enskilda personer, grupper och lag.

Vi uppmanar nu föreningar och allmänhet att senast den 15 mars rapportera om vilka medaljörer som finns i kommunen (gäller 2018).

Skicka namn, idrott och prestation för var och en till e-postadress: vansbro.kommun@vansbro.se alternativt till postadress:

Vansbro kommun
Medborgarhuset
780 50 Vansbro

 

 

Senast uppdaterad: 5 februari 2019
Uppdaterad av: Anna Sanneviken

Redaktörer - Webmail