2009-04-07

Vårfloden 2009 ser enligt vattenregleringsföretagens prognoser ut att bli något större än normalt. Beräkningarna grundar sig på snödjup, vatteninnehållet i snön samt markens mättnadsgrad. Några problem beräknas inte uppkomma om inte nederbörden blir kraftig under smältningsperioden. 

Här kan du få mer information om vårfloden:

    

Senast uppdaterad: 7 maj 2009
Uppdaterad av: Niclas Jolhammar

Redaktörer - Webmail