2012-05-09

Efter votering beslutades under kommunstyrelsens senaste sammanträde att MBL-förhandlingar ska inledas om att bygga nya lokaler för räddningstjänsten i Skamsberget vid före detta Sixten Perssons snickeri. Efter MBL-förhandlingarna ska ärendet behandlas igen av kommunstyrelsen innan det slutliga beslutet tas om räddningstjänstens placering.

 

Senast uppdaterad: 9 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail