2013-11-06

Kommentar till artikel i Dalarnas Tidningar 2013-11-05:

En diskussion har funnits kring utryckningsväg för räddningstjänsten. En utfart i femvägskorsningen har då bedömts vara den optimala. Detta förslag motsätter Trafikverket sig. Någon byggnation har dock aldrig påbörjats!

Diskussioner har också förts kring en alternativ utfart, till väg 531. Det bygglov som beviljats förutsätter detta alternativ. För detta alternativ finns också en beviljad ansökan från Trafikverket. Det förutsätter en flytt av en transformatorstation, vilket inte är något problem. För Räddningstjänsten är detta ett helt ok alternativ och det är också enligt detta alternativ som arbetet fortskrider. 

Entreprenören, Nils Skoglund AB, ser inga problem med detta avsteg från förfrågningsunderlaget. Under byggperioden nyttjas en utfart till Fabriksvägen, se bilden, och denna kräver ingen ansökan. 

 

Senast uppdaterad: 6 november 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail