2014-08-05

Den stora skogsbranden i Västmanland pågår fortfarande och berör även delar av Dalarna med spridning av rök och röklukt. Vansbro kommuns kriskommunikationsgrupp följer utvecklingen av branden kontinuerligt via de regionala samordningsmöten som anordnas.

Det som är aktuellt i nuläget för Vansbro kommuns del är att bistå i räddningsarbetet med räddningstjänstpersonal och material så som en tankbil och brandslang.

Besväras du av eventuell röklukt bör du hålla dig inomhus och stänga ventilation och fönster. Vill du ha mer information om branden finns det på krisinformation.se samt på Dalarnas kriswebb. Du kan också följa utvecklingen via Radio Dalarna P4. Du kan också ringa 113 13 både för att få information och för att ge information.

Länsstyrelsen Västmanlands webbplats finns också information som uppdateras kontinuerligt.

Uppdatering: Länsstyrelsen i Västmanlnads hemsida är överbelastad och svår att komma in på, använd gärna deras facebooksida istället. 

 

Senast uppdaterad: 13 augusti 2014
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail